Su Arama ve Su Bulma

Yeraltındaki tabakaların elektrik özdirençleri saptanarak yaptığımız su arama ve su bulma çalışmaları sonucunda, zemini oluşturan birimler tespit edilerek tabakaların su bulundurma özellikleri saptanır.

Ankara’da ve Kırıkkale’de su sondajı yapan firmamız, sondaj çalışması öncesi yeraltının jeolojik özelliklerini saptayarak gereksiz sondajın önüne geçmektedir.

Son yıllarda yeraltı sularının derinlere çekilmesi ile daha da önem kazanan su arama ve su bulma çalışmalarımız bugüne kadar bu alanda uzmanlaşmış mühendislerimizle  devam etmektedir.

En son modeli cihazlarla yaptığımız su arama ve su bulma çalışmaları ile boş yere yapılacak su sondajlarının önüne geçerek, gereksiz maliyetlerden kaçınmayı hedeflemekteyiz.

Su sondajı, su arama, su bulma, kuyu ruhsatı ve benzeri konularda bizimle irtibata geçmenizi dileriz.

SONDAJ YÖNTEMLERİ

Günümüz su sondaj çalışmalarında kullanılan iki ana sondaj yöntemi bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Döner Sondaj Yöntemi
  2. Döner-Darbeli Sondaj Yöntemi

DÖNER SONDAJ YÖNTEMİ

Baskı (yük) altında dönen bir matkabın kesici dişleri aracılığıyla formasyonu parçalaması sonucu oluşan formasyon parçalarının bir dolaşım sıvısı (çamur veya su) ile dışarı atılması işlemidir. Döner sondaj yöntemi, kolay ve normal delinebilen formasyonların delinmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde dönme ile koparma işlemi egemen olup, ilerleme baskı ve tork aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu yönteme çamurlu sondaj yöntemi de denilmektedir.

su-sondaji-1Döner sondaj yöntemi bünyesinde iki alt sondaj yöntemi barındırmaktadır. Bunlar;

A)Düz dolaşımlı döner sondaj yöntemi

Bu yöntemde sondaj sıvısı olarak genellikle çamur kullanılmaktadır. Pompa ile havuzdan alınan sıvı takım içerisinden geçerek kuyu duvarı ile takım arasındaki boşluktan yükselir ve kuyu dışarısına çıktıktan sonra kanallar aracılığıyla tekrar havuza gönderilir.

su-sondaji-2B)Ters dolaşımlı döner sondaj yöntemi

Bu yöntemde sondaj sıvısı olarak genellikle çamur kullanılır. Havuzdaki çamur, yer çekimi ve kanallar vasıtasıyla kuyu ağzına gelir. Takım ile kuyu duvarı arasından kuyu tabanına kadar iner ve kuyuyu doldurduktan sonra matkap deliklerinden takım içerisine girer. Takım içerisine giren bu çamur bir pompa aracılığı ile emilerek tekrar havuza boşaltılır.

su-sondaji-3DÖNER-DARBELİ SONDAJ YÖNTEMİ

Darbe ve baskı (yük) altında ,düşük hızda dönen bir matkabın dişleri ile formasyonu parçalaması ile oluşan formasyon kırıntılarının hava aracılığıyla kuyu dışarısına atılması işlemidir. Döner-darbeli sondaj yöntemi genellikle zor, çok zor ve aşırı zor delinebilen formasyonların delinmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde darbe ile parçalama işlemi egemen olup, ilerleme darbe ve dönme aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu yönteme havalı sondaj yöntemi de denilmektedir.

 su-sondaji-4                 su-sondaji-5

Sondajın Tarihçesi

Sondajın ilk olarak nerede ve hangi tarihte yapıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır. İlk sondajın M.Ö. 2000 yıllarında bugünkü “darbeli sondaj” tekniğine yakın bir yöntemle tuzlu su elde etmek için Çin’de yapıldığı sanılmaktadır. Mısır’da da yine M.Ö. ki yıllarda basit sondaj yöntemleri kullanarak kuyular açıldığı tahmin edilmektedir.

Darbeli sondaj tekniği, ile ilk petrol sondajı 1794 yılında Fransa’da yapılmıştır. İlk karot alma makinası 1864’de İsviçre’li bir mühendis tarafından yapılırken bugünkü sondaj makinalarının çalışma prensibini ortaya koyan ilk karot alma makinası İsveç’li maden mühendisi Craelius tarafından 1885 yılında yapılmıştır. Craelius’la darbeli teknik terkedilerek yavaş yavaş döner sondaja geçilmiştir.

Türkiye’de bilinen en eski sondajlar bir Alman firması tarafından petrol araştırması amacıyla İskenderun’da açılmıştır. Tekirdağ’da açılan bir petrol kuyusunun ardından, hakkında yazılı bilgi bulunan ilksu sondajı 1920 yılında İstanbul’da açılmıştır. 1935 yılında MTA ve EİE’nin kurulması ile sondajcılığın Türkiye’deki gelişimi hızlanmış ve bugünkü seviyeye ulaşmıştır.

Sondaj dünya üzerinde delik açmaya yarayan yöntemlere verilen addır. Kayaları parçalamak ya da delikte kesikler açmak gibi belirli prensiplerle yürütülen sondalama işlemidir. Her türlü zeminde ve sert kayada Su Sondajı yapabilmektedir. Sondaj; kaya ortamda hava sirkülâsyonu ile yumuşak zeminlerde ise çamur sirkülâsyonu ile yapılmaktadır.Arazinin durumuna göre, jeolojik yapıya formasyonların özelliklerine göre Her iki sondaj tekniğinin kullanılmasını gerektiren durumlar olabilmektedir.Yumuşak ve yıkılan zeminlerde sondaj çamur sirkülâsyonu ile yapılır ve delme işleminden sonra kuyu teçhiz edilerek boru ile kuyu cidarı arası çimentolanır.Daha sonra kuyu inkişafı yapılır.Kaya ortamda – Sert Kayalarda kullanılan sondaj tekniği çamur sirkülâsyonlu sondajdan daha farklıdır. Kaya ortamda sondaj, hava sirkülâsyonu ile gerçekleşir. Sonuçta bu işlemlerin sonucun da Akifer den (su taşıyan formasyondan) su alınır.